Συμμετοχή

Οι εγγραφές για τον αγώνα του 2012, θα ξεκινήσουν στις 10 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαρτίου. Παρακάτω, παρουσιάζεται το σύστημα εγγραφών που θα ισχύσει για τους Έλληνες αθλητές (για τους κατοίκους εξωτερικού, θα ισχύσει ως κριτήριο, ένας αγώνας trail τουλάχιστον 80Κ/50Μ τα τελευταία 2 χρόνια).ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


Το «Βαθμολογικό Σύστημα Συμμετοχής» εφαρμόζεται προκειμένου σε πρώτη φάση να φιλτράρει τους αθλητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε έναν αγώνα με μεγάλο βαθμό φυσικής και τεχνικής δυσκολίας, όπως ο “Olympus Mythical Trail”. Το χρονικό όριο τερματισμού των 29 ωρών που θέτει η διοργάνωση για τον αγώνα, απαιτεί κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά, τα οποία απεικονίζονται καταρχήν στα χρονικά όρια των αγώνων-κριτηρίων. Ένας αγώνας μιας ημέρας και πλέον -για τους τελευταίους αθλητές- ο οποίος απαιτεί προσπάθεια δύο νυκτών(!) και σε μεγάλα υψόμετρα (μέσο υψόμετρο 1500 μέτρα, μέγιστο 2911 και 25 συνεχόμενα χιλιόμετρα πάνω από τα 2000μ), προϋποθέτει στοιχειώδεις ικανότητες και εμπειρία, που δεν μπορεί παρά να ανταποκρίνονται σε μετρήσιμα μεγέθη και να προσδιορίζονται από υψηλά ελάχιστα αθλητικά όρια. Χάρη σε αυτό το σύστημα, διασφαλίζεται κατά δύναμη το αξιόλογο των συμμετοχών και στις μελλοντικές διοργανώσεις του ΟΜΤ, όταν εκ των πραγμάτων η ζήτηση από πλευράς των αθλητών θα είναι μεγαλύτερη.

Το «Βαθμολογικό Σύστημα Συμμετοχής» στηρίζεται στη βαθμολόγηση των αγώνων αφενός αλλά και των φυσιολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του αθλητή, αφετέρου. Όσον αφορά την παράμετρο «αγώνες», το σύστημα λειτουργεί με τον πλέον απλό και δίκαιο τρόπο, χωρίς κατηγοριοποιήσεις. Ο βασικός υπολογισμός των πόντων γίνεται με την άθροιση του μήκους της διαδρομής και της ανάβασης, αφού πρώτα η τελευταία διαιρεθεί με το 100 Παράδειγμα: Μήκος διαδρομής 100 χιλιόμετρα & ανάβαση 5.000 μέτρα. Υπολογισμός: 100+(5000:100) = 100+50 = 150. Σημαντική παρατήρηση: βασική προϋπόθεση για κάποιον αγώνα να αποτελεί κριτήριο, είναι να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 βαθμούς.

Στη συνέχεια, το «Βαθμολογικό Σύστημα Συμμετοχής» συνυπολογίζει και πριμοδοτεί χαρακτηριστικά του αγώνα αλλά και του αθλητή, όπως:

Α) Δείκτη Ανάβασης Αγώνα : Προκύπτει από τη διαίρεση της ανάβασης με την απόσταση (πχ 5000m : 100K = 50. Εδώ, για κάθε ένα βαθμό πάνω από δείκτη 40, υπάρχει πριμοδότηση +0,5% των αρχικών πόντων του αγώνα).

Β) Παλαιότητα Αγώνα : σε ένα βάθος τριετίας. Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν την αμέσως προηγούμενη χρονιά από την τρέχουσα διοργάνωση (το 2011 για τη διοργάνωση του 2012), πριμοδοτούνται με +10% των αρχικών πόντων, αγώνες δύο χρόνων πίσω (2010 για το 2012) πριμοδοτούνται με +5% ενώ αγώνες τριών χρόνων πίσω (2009 για το 2012) δεν πριμοδοτούνται.

Γ) Επίδοση Αθλητή : Ο νικητής ενός αγώνα-κριτηρίου, πριμοδοτείται με το +100% των πόντων του αγώνα. Για κάθε 1% υπολειπόμενη επίδοση εκείνης του νικητή, η πριμοδότηση επίδοσης μειώνεται κατά 1%, μέχρι να διπλασιαστεί η επίδοση και να μηδενιστεί η πριμοδότηση (Παράδειγμα: ο νικητής του Χ αγώνα πέτυχε επίδοση 5.00 ωρών και πριμοδοτείται με 100% ενώ ο αθλητής που στον ίδιο αγώνα πέτυχε επίδοση 9.59 ωρών, πριμοδοτείται με 1% και ο αθλητής που πέτυχε 10.00 ώρες, δεν πριμοδοτείται).

Δ) Φύλο Αθλητή : Οι γυναίκες πριμοδοτούνται με +15% για κάθε αγώνα που θα δηλώσουν, ασχέτως επίδοσης, αρκεί να έχουν τερματίσει εμπρόθεσμα τον αγώνα. Η πριμοδότηση αυτή ισχύει προκειμένου να εξισορροπηθεί η διαφορά αερόβιας ικανότητας που υφίσταται ανάμεσα στα δύο φύλα.

Ε) Ηλικία Αθλητή : Οι μεγαλύτεροι αθλητές, πάνω από τα 40 έτη ηλικίας, πριμοδοτούνται με +1% για κάθε ηλικιακό έτος πάνω από τα 40, καθώς η αερόβια ικανότητά τους μειώνεται θεωρητικά με το πέρασμα των χρόνων (Παράδειγμα: Αθλητής 60 ετών πριμοδοτείται με +20% πάνω στους βασικούς πόντους του αγώνα 60-40=20)

Όλες οι παραπάνω πριμοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βασικών πόντων ενός αγώνα-κριτηρίου, έχουν ενσωματωθεί σε έναν μαθηματικό τύπο (συνάρτηση) και ισχύουν μόνο εφόσον:

Α) ο αθλητής έχει ολοκληρώσει τον αγώνα
Β) η επίδοσή του βρίσκεται μέσα στο εύρος που ορίζει η διοργάνωση του ΟΜΤ (βλέπε σχετικό πίνακα αγώνων-κριτηρίων).
Γ) ο αγώνας-κριτήριο να έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία

Σε περίπτωση εγκατάλειψης ενός αγώνα, υπολογίζονται απλά οι πόντοι που προκύπτουν από την άθροιση μήκους και ανάβασης μέχρι το σημείο της εγκατάλειψης ή εμπρόθεσμου περάσματος (σύμφωνα με τα οριζόμενα του εκάστοτε διοργανωτή), αρκεί να: α) είναι καταγεγραμμένα αυτά τα δεδομένα και β) να δίνουν άθροισμα μεγαλύτερο των 50 πόντων. Σημειώνεται ότι στην αίτηση συμμετοχής θα γίνονται δεκτές συμμετοχές-εγκαταλείψεις:

Α) μέχρι 2 σε σύνολο 6 δηλωμένων αγώνων
Β) μόνο 1 για 2-5 δηλωμένους αγώνες
Γ) καμία για 1 δηλωμένο αγώνα

Άρα, ένας αθλητής που δηλώνει έναν και μόνο αγώνα-κριτήριο, αυτός (ο αγώνας) δεν μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένος, ο αθλητής δηλαδή θα πρέπει να έχει τερματίσει μέσα στα χρονικά όρια που θέτει η διοργάνωση του ΟΜΤ.

Ως ελάχιστο όριο πόντων για μια αίτηση συμμετοχής στον ΟΜΤ, ορίζονται οι 150. Κατά συνέπεια, αιτήσεις με μικρότερο αριθμό πόντων δεν θα γίνονται δεκτές.