Δεδομένα


Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά σε αριθμούς τα βασικά στοιχεία του νέου αγώνα. Είναι πιθανό μέχρι την επίσημη προκήρυξη του αγώνα, να ανακύψουν μικρές αλλαγές.
 •          Μήκος: 100 χιλιόμετρα
 •          Ανάβαση: 6500 μέτρα
 •          Τύπος διαδρομής: Από-σημείο-σε-σημείο
 •          Χρονικό όριο: 29 ώρες
 •          Μέγιστο υψόμετρο: 2911 μέτρα
 •          Ελάχιστο υψόμετρο: 15 μέτρα
 •          Μέσο Υψόμετρο: 1497 μέτρα
 •          Σταθμοί Υποστήριξης: 11 (3 κεντρικοί: Κ-22, Κ-66, Κ-86 )
 •          Σημεία χρονικού αποκλεισμού: 4
 •          Σάκος Ανεφοδιασμού: Ένας (στο Κ-66)
 •          Υποχρεωτικός εξοπλισμός: Όχι
 •          Εκκίνηση: Σάββατο 7 Ιουλίου 2012, ώρα 01:00
 •          Κλείσιμο: Κυριακή 8 Ιουλίου 2012, ώρα 06:00
 •          Αριθμός συμμετοχών: 200 (για το 2012, Έλληνες 150)
 •          Σύστημα συμμετοχής Ελλήνων: Βαθμολογικό
 •          Εγγραφές 2012: 10-25 Μαρτίου 2012
 •          Διοργάνωση: Adventure Zone
 •          Διευθυντής Αγώνα: Λάζαρος Ρήγος
 •          Επικοινωνία: info@a-z.gr