Κανονισμοί


Σημείωση: Παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτικά το πλαίσιο των κανονισμών του αγώνα. Η οριστική και αναλυτική εκδοχή τους θα δημοσιευτεί πριν την έναρξη των εγγραφών, στο τέλος Φεβρουαρίου


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής: άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20) έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προδιαγραφές συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται πιο κάτω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Κατηγορίες ηλικιών κοινές για τα δύο φύλα: Μen/Wom (20-39), Μ/W40 (40-49), Μ/W50 (50-59), Μ/W60 (60+). 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΚΡΙΣΗ): Το σύστημα επιλογής Ελλήνων αθλητών για συμμετοχή είναι το «βαθμολογικό». Κάθε αθλητής δηλώνει από έναν μέχρι έξι αγώνες της τελευταίας 3ετίας, με βαθμολογική αξία 50 τουλάχιστον βαθμών. Αφού συγκροτηθεί η τελική βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι 150, με την ψηλότερη βαθμολογία. Σχετικός πίνακας αγώνων-κριτηρίων, με τα χρονικά όρια που δέχεται η διοργάνωση, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΤ, μετά την ολοκλήρωσή της. Ο αγώνας θα δεχτεί στην πρώτη διοργάνωση μέχρι 50 ξένους αθλητές, με κριτήριο συμμετοχής έναν αγώνα 80Κ στα δύο τελευταία χρόνια. Ακολουθεί ο Πίνακας:


Πίνακας αγώνων-κριτηρίων OMT 2012

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Το μήκος της διαδρομής είναι 100 χιλιόμετρα και η συνολική ανάβαση 6500 μέτρα. Η διαδρομή αποτελείται κατά 75% από μονοπάτια ποικίλης βατότητας. Μέγιστο υψόμετρο τα 2911 μέτρα και ελάχιστο τα 15 μέτρα.

ΚΟΣΤΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ: Το κόστος συμμετοχής, όπως και οι παροχές προς τους αθλητές, θα γνωστοποιηθούν στις αρχές Φεβρουαρίου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ: Το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού ορίζεται στις 29 ώρες. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 01:00 του Σαββάτου 30 Ιουνίου 2012 και ο αγώνας θα κλείσει στις 06:00 της Κυριακής, 1 Ιουλίου. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Θα υπάρχουν 4 ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού: α) στις 7:00 ώρες στο Οροπέδιο Κ-22, β) στις 18:00 ώρες στον Αηγιάννη Κ-66, γ) στις 22:30 ώρες στο Λιβαδάκι Κ-77 και δ) στις 25:30 ώρες στα Πριόνια Κ-86. Ο αθλητής που αποκλείεται λόγω χρόνου, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον αριθμό του στους υπεύθυνους κριτές. Ο αριθμός του επιστρέφεται μετά το τέλος του αγώνα από τη Γραμματεία.

ΥΓΕΙΑ: Η διοργάνωση δεν ζητά ιατρική βεβαίωση από τους αθλητές για τη συμμετοχή τους. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση της υγείας του και για τον έλεγχό της.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός. Ο κάθε αθλητής έχει την εμπειρία και την ευθύνη να εξοπλιστεί κατάλληλα στον αγώνα. Αναγκαίο το κύπελλο για την υδροδοσία στους σταθμούς. Δύο ακόμα απαραίτητα αντικείμενα είναι, ο φακός κεφαλής και το αντιανεμικό μπουφάν. Στους αναλυτικούς κανονισμούς θα παρουσιάζεται κατάλογος προτεινόμενου εξοπλισμού.

ΣΑΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: Κάθε αθλητής δικαιούται έναν σάκο ανεφοδιασμού, ο οποίος θα του παραδοθεί στο σταθμό Αηγιάννης, στο Κ-66.

ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΟΝ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας (walking sticks) από την εκκίνηση του αγώνα.

ΕΠΑΘΛΑ: Μόνο αναμνηστικά έπαθλα προβλέπονται για τους τρεις νικητές της γενικής ανδρών και της γενικής γυναικών, όπως και τον πρώτο νικητή της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή συγκεντρώνει τουλάχιστον 6 αθλητές.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ: Η διοργάνωση έχει την ευθύνη να μεταφέρει αθλητές που εγκαταλείπουν ή αποκλείονται, από τα εξής δύο σημεία: Πριόνια, Αηγιάννης. Αθλητές που εγκαταλείπουν σε άλλα σημεία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη τη μεταφορά τους στον τερματισμό με ευθύνη της διοργάνωσης, παρά μόνο εφόσον αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η συνοδεία αθλητή μέσα στον αγώνα, από άτομα που δεν συμμετέχουν ως αθλητές στον αγώνα.

ΠΟΙΝΕΣ: Η ποινή του αποκλεισμού προβλέπεται για τα κάθε παράπτωμα. Ως παραπτώματα θεωρούνται: αντιαθλητική συμπεριφορά, απόρριψη σκουπιδιών, εξωτερική υποστήριξη, ανυπακοή στις εντολές της διοργάνωσης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ: Ο αγώνας δεν ματαιώνεται σε καμία περίπτωση, ενδέχεται όμως σε περίπτωση κακοκαιρίας να αναβληθεί η εκκίνηση για όσες ώρες κριθεί αναγκαίο, ώστε να μην κινδυνέψουν οι ζωές αθλητών και εθελοντών. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα λόγω κακοκαιρίας, θα υπάρχει σχέδιο συνέχισής του μετά την απομάκρυνση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα  υπολογιστεί το διάστημα διακοπής για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφέρονται στους αναλυτικούς κανονισμούς, προσεχώς.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Η τροφοδοσία/υδροδοσία των αθλητών είναι απεριόριστη σε προσβάσιμους σταθμούς και περιορισμένη σε δυσπρόσιτους. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ελάχιστη επάρκεια ποσότητας νερού για τους αθλητές. Ο σχετικός πίνακας που θα προσδιορίζει την τροφοδοσία θα κυκλοφορήσει μέχρι την έναρξη των εγγραφών.